Email: info@4PRO4.cz

NÁŠ TÝM

a naši kandidáti

ALOIS SEČKÁR

Alois Sečkár vystudoval informatiku a pracuje jako programátor. Živí ho automatizace rutinních činností a usnadňování práce druhým. Díky praxi však chápe i důležitou skutečnost, že slovo „IT" není jen magické zaklínadlo, které stačí bez rozmyslu aplikovat, ať to stojí, co to stojí. Ví, že je třeba napřed správně pochopit situaci a řešení navrhovat ve spolupráci s uživateli tak, aby výsledný systém práci skutečně ubíral a naopak nepřidával. Již roky sleduje dění v Praze 4 a všímá si jak věcí, které fungují, tak těch, které nefungují. Je připraven spojit znalost nových technologií a postupů se zkušenostmi a praxí lidí z radnice a přinášet nová řešení vhodná pro moderní úřad 21. století.

Krom práce s počítači umí i přiložit ruku k dílu, jak ukazuje při dobrovolnických úklidech veřejné zeleně, které již několik let v Praze 4 pravidelně organizuje nebo se jich alespoň účastní. Zná se s celou řadou aktivních občanů z Krče a okolí a v rámci možností pomáhá, ať už jde o komunikaci s radnicí a úřady nebo o organizaci sousedských setkání a jiných akcí. Založil zpravodajský portál Praha 4 živě, jehož prostřednictvím denně informuje obyvatele Prahy 4 o nejnovějším dění v naší MČ. Narodil se a celý život žije v Krči a spolu s otcem provozují web o historii této čtvrti plný unikátních historických fotografií a informací.

Ve volném čase byste mohli zastihnout při četbě sci-fi, fantasy nebo historické literatury, nebo při poslechu některé z nepřeberného množství oblíbených metalových kapel. Velmi rád chodí běhat, má rád delší běhy v terénu a výzvy v podobě kopců. V létě ho také často potkáte na některém z baseballových a softbalových hřišť při zapisování statistik ze zápasů, ať už v domácích nebo i mezinárodních soutěžích – po deseti letech zkušeností patři mezi nejlepší zapisovatele v ČR a možná i v Evropě, jak naznačuje loňská cena pro zapisovatele roku evropské baseballové organizace CEB.

PAVEL CALDR

Exstarostu Pavla Caldra není třeba příliš představovat. Za něj totiž hovoří vykonaná práce. Koneckonců, kdo se v letošním pařáku ochladil na obnoveném koupališti Lhotka, proháněl trekové kolo v branickém „A-parku“ nebo si užíval Senior parku v Hodkovičkách či na Lhotce, tak se mohl o projektech z jeho éry přesvědčit sám.

Podle Caldra se ale Praha 4 nesmí zastavit na mrtvém bodě, ale musí jít dál. Zvlášť, když ji trápí řada problémů, jako třeba doprava, parkování či předimenzované kancelářské projekty v kombinaci s nedostatečnou bytovou výstavbou a pokulhávající občanskou vybaveností. Pavel je rozumným patriotem s vazbou na tradice a hodnoty, které vznikaly po mnoho generací a má před nimi pokoru i úctu. Vnímá tak nejen metropoli na Vltavě, ale i městskou část Praha 4 a v neposlední řadě i rodné Hodkovičky, kde prožil celý svůj život. Ve volném čase miluji lyžování a v létě pak cestuje. Rád poznává cizí země, jejich kulturu a životní styl, a to i třeba s příslovečným „batůžkem na zádech“. Pak si často pokládá otázku, proč někde jdou realizovat dobré a pěkné věci a u nás je to opovrhovaná a nevděčná „sysifovská práce“. Chtěl by proto podporovat jen takovou výstavbu, která svým účelem a architekturou doplní stávající zástavbu a bude ohleduplná ke svému okolí. Nelíbí se mu například vznik zcela nových bytových domů ve starší vilové zástavbě a ani do ní umisťované ryze administrativní projekty. Každý větší stavební investor by se podle něj měl finančně podílet na veřejném prostoru a občanské vybavenosti. Jak co do vzniku, tak i provozu a udržování. V této souvislosti tvrdí, že lesy musí zůstat i nadále nedotknutelnou součástí města a chce důsledně trvat na dostatečné ploše nezastavitelné zeleně i veřejných prostranství. Velkým úkolem pro další období podle něj bude „ohlídat“ výstavba podél budoucí trasy metra D, která musí být rozumná a přinášet primárně bytovou funkci, doplněnou drobnými podnikatelskými záměry. V této souvislosti chce, aby radnice poskytovala lepší zázemí, servis a prostor pro diskuze mezi místními obyvateli a investory v rozvojových lokalitách i stávajících lokalitách.

VÁCLAV KRIŠTOF

Václav Krištof se narodil se v Praze a na základku chodil v Řepích a Strašnicích. Absolvoval  SOU Spojů s maturitou (1982), po roční práci na poště začal studovat pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk – občanská nauka, absolvoval v roce 1988.

            Po základní vojenské službě (1988-1989) nastoupil jako pedagog na SOU potravinářské v Praze 4 Písnici (1989). Po dvou letech byl jmenován ředitelem Rekvalifikačního střediska učitelů v Praze 2. Zároveň učil na SŠMS v Praze 2.

            V roce 1993 založil  Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, humanitně zaměřené se 4 letým a osmiletým cyklem, a stal se jeho ředitelem (1993 - 1999), jednatelem do roku 2012.  V roce 1998 vznikla jako součást gymnázia Vyšší odborná škola tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého, jediná svého druhu  v Evropě (VOŠ a SGJŠ).

V roce 2000 na základě VOŠ tvůrčího psaní  založil Literární akademii (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s hlavními obory Tvůrčí psaní, Mediální komunikace, Redakční práce, Interaktivní média. Zde působil jako jednatel a výkonný ředitel (2000-2007).

Je zakladatelem Společnosti Josefa Škvoreckého (prosinec 1989), která vydává publikace spojené s životem a dílem Josefa a Zdeny Škvoreckých, a v současné době organizuje Cenu Josefa Škvoreckého (10 ročníků).  V minulosti realizoval významné projekty - CD-ROM  Život a dílo Josefa Škvoreckého (1999); mezinárodní Konferenci o životě a díle Josefa Škvoreckého v Náchodě (2004).

V září letošního roku mu vyšla kniha o Josefu Škvoreckém – Josef Škvorecký: Prima sezóny u Albatros Média.

Ve společnosti  Books and Cards vydává Spisy Josefa Škvoreckého (je členem ediční rady), umělecké publikace - portfolia, básně, provozuje Galerii Nemesis zaměřenou na oblast sci-fi, fantasy a dobrodružství. S manželkou založili a realizují projekt programů pro školy  www.besedarium.cz.

Od roku 2007 se věnuje komunální politice  na Praze 4:

  • 2007 - 2010 zástupce  starosty pro oblast školství, volnočasových aktivit a životního  prostředí
  • 2010 – 2014  uvolněný zastupitel pro životní prostředí

Je ženatý (3x), manželka Veronika je kunsthistorička. Má 4 děti (Katka 31 let, Karolína 11 let, dvojčata Danny a Matyáš - 7 let).

JAN SCHNEIDER

Jan Schneider je výraznou osobností městské části Praha 4. Mnoho let se zde intenzivně zabývá rodinou a sociální politikou a tématy, které denně ovlivňují náš život. Stál u záchrany jeslí v Praze 4 a několik let se věnoval jejich rozvoji. Nyní díky jeho práci mohou rodiče využít služeb dětských skupin v Kotorské a Rabasově ulici. Ty vznikly transformací právě z jeslí, o které stát neměl zájem. Jan Schneider se tak aktivně zapojil do přípravy a prosazení zákona, které jejich provoz umožňuje. V současné době aktivně řeší další podporu jejich provozování a samozřejmě i financování provozu. V této oblasti se mu podařilo zapojit organizace městské části do takzvaných evropských projektů a zajistit na projekty vzdělávání, chův a dětských skupin v Praze 4 částku 100 milionů korun. Právě díky takto získaným financím mohly služby dětských skupin také zlevnit a ušetřit rozpočet rodičů Prahy 4. Finanční prostředky se použily také na rekvalifikaci žen, které dnes v určitém věku hledají hůře svoje uplatnění a svůj další smysl pracovního života nyní našly v práci chůvy a domácím hlídání dětí.

Velký díl práce se Janu Schneiderovi povedl v oblasti sociálních služeb, který trpěl v uplynulých letech v Praze 4 mnoha nedostatky. V této oblasti se zdá, že práce na vylepšení nikdy nekončí a proto připomeňme například velmi zásadní rozvoj v distribuci obědů pro seniory. Podařilo se tak vyjednat velmi strategické partnerství a dnes seniorům v Praze 4 rozvážejí obědy nové ekologické elektromobily, které navíc přinášejí zásadní úsporu nejen životnímu prostředí, ale také městskému rozpočtu. Za strategické partnerství, které v této oblasti přináší jen pozitiva lze považovat také spolupráce organizací, které Jan Schneider řídí, tedy Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 a Ústavu sociálních služeb v Praze 4 s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Jde o velkou národní asociaci, která dokáže prosadit a zaštítit kvalitní projekty poskytovatelů těchto služeb a pomoci jim ve zlepšování celé situace v tomto oboru.

sv
Svobodní

Strana svobodných občanů se v první řadě zasazuje za menší moc státu nad jeho obyvateli. Našim cílem je minimální, a přitom efektivní stát, který zajišťuje lidem základní servis, ale nesnaží se řídit jejich životy. Nejcennější hodnoty jsou pro nás svoboda jednotlivce, svobodná vůle člověka, jeho schopnost odpovědně se rozhodovat a volit lepší variantu z více možných, lidská kreativita a iniciativa. Zásadně odmítáme myšlenkové směry a hnutí, které práva a svobody druhých ohrožují nebo přemírou péče oslabují schopnost samostatného uvažování a jednání.

Na komunální úrovni klademe důraz zejména na principy nezadlužování se a otevřenosti při rozhodování. Zastáváme postoj, že obce nemají podnikat a konkurovat tak nespravedlivě soukromému sektoru, není-li to s ohledem na povahu činnosti nezbytně nutné, a že veřejné prostředky mají jít v první řadě na všem prospěšné veřejné statky – údržbu infrastruktury, pořádek v obci, péči o zeleň apod. Odmítáme snahy formovat a převychovávat občany prostřednictvím obecních vyhlášek.

sk
Soukromníci

Strana soukromníků České republiky je moderní stranou navazující na tradice sahající až do období první republiky. Strana vždy hájila zájmy všech pracovitých a aktivních lidí, na kterých stojí nejenom ekonomická stabilita země, ale také její kultura a klíčové hodnoty - odpovědnost,úcta k druhým a solidarita k těm, kteří potřebují pomoc.

Chceme stát, který vytváří stabilní a bezpečné prostředí, reguluje jen v nezbytné míře, neomezuje občanské svobody a nepodvazuje rozvoj podnikání. Idálem je malý, štíhlý stát, který dává prostor k samostatnosti.

Český stát se od hodnot, které vyznáváme, stále více vzdaluje. Jedinou šancí na změnu je jiný politický kurz. Proto chceme být aktivní ve všech patrech politiky a zároveň podporovat ty subjekty a osobnosti, které mají obdobné smýšlení.

pp
Pro Prahu

Pro Prahu je politické hnutí založené v roce 2013 zaměřující se na pražskou komunální politiku. Hlavním cílem je přenést vliv a pravomoci magistrátu na jednotlivé městské části. Hnutí Pro Prahu chce uspět v příštích komunálních volbách v Praze v roce 2018.

V čele hnutí stojí Karel Fischer. Má zkušenosti z pražské komunální politiky, byl například místopředsedou a členem Legislativně právního a Bezpečnostního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Hnutí bylo v minulých letech spojováno se Zbyňkem Passerem, který je coby starosta pražské městské části vedl v letech 2013 až 2014. Nyní již v hnutí nepůsobí. V posledních pražských komunálních volbách v roce 2014 hnutí Pro Prahu získalo 496 821 hlasů a díky tomu 88 zvolených zastupitelů. V Praze má 8 starostů.

nz
Nezávislí

Vadí nám současný stav politiky. Nabízíme alternativu vůči tradičním stranám. Cítíme zklamání ze současné politiky, kterou reprezentuje hnutí ANO a další nové subjekty. "Nepřijímáme automaticky všechny odpadlíky, ale názor veřejnosti nás zajímá a s každým, kdo má zájem o spolupráci jednáme," říká předseda Hujdus.

Mezi hlavní priority NEZÁVISLÝCH patří dělat politiku pro občana a řešit jeho konkrétní problémy na komunální úrovni. Také z toho důvodu se hnutí profiluje především ve městech a obcích, kde v místní samosprávě napříč celou Českou republikou působí řada jeho zástupců.

 

 

 

Naši kandidáti

 

 

 Jméno, příjmení a titulPohlavíVěkPovoláníČlen strany či hnutíNavrhující strana či hnutí
1.Ing. Alois Sečkármuž30programátorStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
2.Mgr. Václav Krištofmuž54pedagog, předseda společnosti J. ŠkvoreckéhoStrana soukromníků ČRStrana soukromníků ČR
3.Pavel Caldrmuž41zastupitel a bývalý starostaPro PrahuPro Prahu
4.Ing. Jan Schneidermuž34ředitel jeslí a služeb pro senioryPro PrahuPro Prahu
5.Dipl. Ing. Martin Puchernamuž43správce střelniceStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
6.Tomáš Macekmuž48podnikatelStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
7.Ladislava Mikundovážena44podnikatelkaBPPStrana soukromníků ČR
8.Ing. Jiří Nouzamuž55ekonom a bývalý náměstek primátoraBPPPro Prahu
9.PhDr. Jan Vrabec, CSc.muž70provozovatel sportovního studiaPro PrahuPro Prahu
10.Kateřina Berkovážena34bankovní úředniceStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
11.Tomáš Jelínekmuž51majitel svatební agenturyBPPStrana soukromníků ČR
12.Vojtěch Moravecmuž31podnikatelBPPNEZÁVISLÍ
13.Marek Jírovecmuž34dovozce rybPro PrahuPro Prahu
14.PaedDr. Ing. Jan Zelinka, PhD.muž72bezpečnostní expertBPPStrana svobodných občanů
15.Zdislav Růžičkamuž68nakladatelStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
16.Pavel Bouzekmuž52podnikatel v pohostinstvíBPPStrana soukromníků ČR
17.Radovan Myslíkmuž44moderátorBPPNEZÁVISLÍ
18.Bc. Antonín Sečkármuž27reklamační technikBPPStrana svobodných občanů
19.Denisa Rejnovážena40mateřská dovolenáBPPNEZÁVISLÍ
20.Jan Ludvíčekmuž77důchodceBPPStrana svobodných občanů
21.Natálie Topinkovážena40herečka a dabérkaPro PrahuPro Prahu
22.Jan Andrlemuž43truhlářBPPStrana soukromníků ČR
23.Ing. Miloslav Javůrekmuž74důchodceStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
24.MUDr. Josef Kačírekmuž49lékařBPPPro Prahu
25.Martin Pšeničkamuž33programátorStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
26.Alžběta Krištofovážena72důchodkyněBPPStrana soukromníků ČR
27.Mgr. Monika Macounovážena32mateřská dovolenáBPPPro Prahu
28.Jaroslava Topinkovážena72důchodkyněPro PrahuPro Prahu
29.Vratislav Čihákmuž61OSVČStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
30.Valerie Soukupovážena25knihkupecBPPStrana soukromníků ČR
31.Lea Jirovcovážena60učitelkaBPPPro Prahu
32.Bc. Veronika Krištofová, Dis.žena40historička uměníBPPStrana soukromníků ČR
33.Miroslav Bátěkmuž72důchodceBPPStrana svobodných občanů
34.Ondřej Hanusmuž32bezpečnostní expertBPPPro Prahu
35.Ing. Bohuslav Koukalmuž27datový analytikStrana svobodných občanůStrana svobodných občanů
36.PhDr. Hana Krekulovážena75pedagogBPPPro Prahu
37.Ing. Pavel Dudamuž40IT specialistaBPPStrana svobodných občanů
38.Marcela Seitzovážena45prodavačkaBPPStrana svobodných občanů
39.MUDr. Kamila Nouzovážena50lékařkaBPPPro Prahu
40.Valeria Mayerovážena65knihkupecStrana soukromníků ČRStrana soukromníků ČR
41.Jiří Šicmuž67instruktor autoškolyBPPStrana svobodných občanů
42.Anna Hanusovážena27úvěrový specialistaBPPPro Prahu
43.Bohumil Šantrochmuž71důchodceBPPStrana svobodných občanů
44.Ing. Aneta Adamcovážena28podnikatelkaBPPPro Prahu
45.MUDr. Renata Schneiderovážena33dětská lékařkaBPPPro Prahu