Email: info@4PRO4.cz

CO JSME DOKÁZALI

a co se nám povedlo

DSC_3411

Nejmenší klub na radnici to neměl lehké

Pavel Caldr a Jan Schneider

Hnutí Pro Prahu reprezentovali v právě končícím volebním období, i přes celkový výsledek přes 7 procent hlasů, pouze dva zastupitelé z celkových 45. Tím je řečeno poměrně dost. Naši Pavel Caldr a Jan Schneider byli přesto na jednáních vidět i slyšet. Oba také měli na co navazovat z předchozího volebního období a i v tomto se jim toho dost povedlo.

 

Pavel za dva roky předchozího působení na pozici starosty mnoho věcí dotáhl do úspěšného konce, řadu věcí vybojoval a pro další pak položil slušné základy. Namátkou můžeme zmínit odklon jedné větve kamionů ze Spořilova díky novému mostu vedle přemostění Jižní spojky magistrálou. Záchranu koupaliště Lhotka, které se díky jeho neúnavnému jednání majetkově vrátilo z rukou slovenského developera do vlastnictví naší městské části, resp. hl. m Prahy a připravil i nástin budoucího vývoje lokality. Za jeho éry odstartovala příprava pump-trackové dráhy v areálu Branických ledáren, začalo se s cílevědomou obnovou dětských hřišť a sportovišť ve veřejném prostoru i ve školách, kde vznikl první altán pro výuku na zdravém vzduchu. A bylo toho podstatně více, co se povedlo „nastartovat“…

 

I z těchto důvodů po půl roce od posledních komunálek nakonec „kývli“ na účast v radniční koalici, aby mohli dobré nápady z minula i to nejdůležitější z volebního programu vůbec realizovat. Pavel Caldr pak tlačil na zahájení revitalizace Lhotky, kterou se povedlo dotáhnout do první koupací sezóny, což je skvělé. Stranou nezůstaly i další projekty, jako budování senior parků, kdy ten při ulici Klánova prochází již třetí etapou vylepšení. Řadu jeho projektů pak převzali jiní a se střídavými úspěchy je nyní vydávají za vlastní nápad či dílo. Pavel se také intenzivně angažoval v Komisi územního rozvoje a výstavby, kde se snažil a často i zabrzdil nesmyslně naddimenzované nebo naprosto nevhodné projekty pro realizaci na území Prahy 4.

 

Naše druhé „želízko v ohni“ Jan Schneider se věnoval práci, o kterou na radnici nikdo příliš nestál. Tedy o péči o nejmenší a na druhou stranu i o nejstarší generaci. Jeho zásluhou má Praha 4 kapacitně největší prostor pro nejmenší děti v republice. Po úspěšné transformaci jeslí na dětské skupiny jich je na naší městské části sedm. Daří se jejich provoz podporovat z evropských fondů a cena pro místní rodiče 2,5 tisíce korun je velmi příznivá.

 

Honza dále rozšířil unikátní projekt domácího hlídání. Tým složený z vlastních chův „odhlídal“ ve stovkách rodin desetitisíce hodin. Rozběhl i projekt rekvalifikací na „chůvy“, který díky vlastnímu vzdělávání a zkouškám může pomoci matkám po rodičovské dovolené i ženám před důchodem (tedy skupině 55+). Díky němu stranou nezůstala ani pomoc ohroženým ženám ve spolupráci Women 4 women.

 

Naše druhé „ohnivé želízko“ také stojí za vznikem Centra neformální péče – nové služba pro rodiny, které se sami starají o seniory nebo zdravotně postižené. Tento unikátní projekt získává prostředky evropských fondů, díky kterým mohl vzniknout profesionální tým, který zahrnuje i psychologa, sociální pracovníky, pracovněprávní poradce, finanční poradce, paliativní poradce či podpůrné skupiny a vzdělávání.

Na dobré cestě je díky Honzovi i příprava nového denního stacionáře, který bude zprovozněn na jaře příštího roku. Rozšíření provozu i přívětivé prostředí, umožňující i pobyt venku, jistě naši senioři ocení.

I když radnice volá hlasitě a dlouho po elektromobilitě, byl to právě Jan Schneider, který ukázal, že když chce, tak to jde. Pro rozvoz obědů pro seniory na Praze 4 jsou díky němu již využívány dva elektromobily a v řešení jsou další čtyři. Ekonomický i ekologický přínos je nepopiratelný. Jan se snaží aplikovat do sociálních služeb i další moderní technologie pro ulehčení práce rodinám i pečujícím.

Díky Honzovi se na vyšší úroveň dostala i spolupráce s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Každý občan se nyní o něco jednodušeji dostává k informacím a následně i ke vhodné organizaci, poskytující žádané služby. Čeká nás v tomto ještě dlouhá cesta, ale vykročili jsme, říká náš Jan Schneider. A jako ředitel Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 a pověřený ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4 ví, o čem mluví.

DSC_3345

Svobodní v Praze 4 na šanci usednout do zastupitelských lavic teprve čekají.

Alois Sečkár

Někteří kolegové měli větší štěstí. V Praze 3 dokázali prosadit zveřejňováni materiálů online a Mojmír Mikuláš se stal radním pro oblast dopravy. Na správě města se Svobodní podílejí rovněž třeba v Kutné Hoře a v místech jako je Chrudim nebo Hodonín přispívají k lepší informovanosti občanů alespoň z opozičních lavic. Celkem je Svobodných zastupitelů v ČR několik desítek.

 

Členové pobočky v Praze 4 poctivou prací během kampaně získali v roce 2014 důvěru 5,18 % voličů, ale rozdělení na volební obvody po devíti způsobilo, že ani to nestačilo na zisk mandátu. Nezbylo než v roli pouhých aktivních občanů vyrážet celé čtyři roky do těžkých bojů proti zastupitelské a úřednické přesile. Byly to desítky článků o aktuálním dění a desítky drobných hlášení, co by se mělo vylepšit a změnit. Občas se mohlo oslavit drobné vítězství, například nové zrcadlo na křižovatce v Michli či zastřešení MHD zastávky „Nad Havlem". S jinými záležitostmi se pohnout nepodařilo, k těm patří například chybějící přechod přes Sulickou v Krči nebo žádost o zveřejňování materiálů pro zastupitelstvo. Svobodní však mají ve znaku berana, a proto se nevzdávají.

 

Pravidelně každý půl rok uspořádali alespoň jeden veřejný dobrovolnický úklid. Nápad, který původně vznikl v rámci předvolební kampaně, pobočka drží již pátý rok. Její členové zavítali třeba do Krčského lesa, k Zálesí, do Michle i na Lhotku či Jalodvorskou louku a pokaždé naplnili kontejner nejrůznějším odpadem nasbíraným v ulicích a místní zeleni.

 

Alois Sečkár založil v létě 2017 zpravodajský web Praha 4 živě, který denně reportuje o zprávách a událostech z naší městské části. Začátky byly těžké, ale komunita i autorský tým se postupně rozrůstá a již stovky lidí odsud čerpají čerstvé informace o dění v Praze 4, možná aniž by věděli, komu za to vděčí. Spolu se svým otcem Antonem provozuje Alois Sečkár už mnoho let také web Stará Krč, kde se dá nalézt patrně největší a stále se rozrůstající sbírka historických fotografií z Krče a okolí. Vztah k místu, kde se narodil a kde hodlá prožít celý život, se zkrátka nezapře.

 

Rodáka z Michle Martina Puchernu můžete potkat na střelnici na Spořilově, kde pomáhá zájemcům bezpečně a spolehlivě ovládnout zbraň. V Nuslích žijící Tomáš Macek zase umožnil rozvíjet fotografické talenty prostřednictvím projektu Kurzyzive.cz.

DSC_3367

Akce Čistá Praha 4

Václav Krištof

Uklízela se dětská hřiště, lesy, ulice, parky, odstraňovala se graffiti a neposlušným pejskařům se domlouvalo, aby „výtlačky“ svých miláčků uklízeli. Organizace jako Nadace na ochranu zvířat, Hnutí Brontosaurus nebo občanské sdružení Agora CE chodily do škol, kde žákům vysvětlovaly nutnost třídění odpadu a ekologickou výchovu obecně. Zřízením zelené linky Prahy 4 jsme trefili do černého, což dokazuje nejen její vytíženost, (až 500 telefonátů ročně), ale předně to, že přežila výměnu politických garnitur a funguje pro občany dodnes. V rámci akce Čistá Praha 4 se podařilo zapojit podnikatelské subjekty a rozjela se celá řada dílčích projektů, které zkrášlily naše okolí. Dobře se spolupracovalo  s podnikatelskou sférou. Firmy nám poskytly na svém pozemku prostor pro výsadbu a my jsme stromy zaplatili a starali se o ně. Další úspěšnou akcí bylo zakládání mikroparků. V letech 2010 – 2012 bylo na mikropark přetvořeno celkem 18 míst a  od spoluobčanů vím, že je zeleň navíc velmi potěšila. Plán ve výsadbě stromů se plnil na 135% (a to jsme nebyli Zelení). V roce 2011 činil nárůst výsadeb o 40% a v roce 2012 o 30%. Celkem bylo v letech 2010 – 2012 vysazeno ročně v průměru 350 kusů stromů, čímž se daleko překročila stanovená kvóta. Ruku v ruce s péčí a rozšiřováním zeleně se v rámci akce Čistá Praha 4 objevila třeba nová místa pro tříděný odpad všeho druhu, nové plochy pro volný pohyb psů a navyšoval se dostatek košů pro psí exkrementy.

 

Čisté je krásné, chtěl bych v  tomto úklidovém trendu, výchovou k čistotě a ozeleňováním naší městské části pokračovat i nadále. Stále je co zlepšovat, třeba jen zanedbaných veřejných prostranství je u nás stále dost.

 

Měli jsme i Koncert pro Čistou Prahu 4, na kterém zazpívali Marta Kubišová, Monika Absolonová a Tomáš Trapl, kteří u nás na čtyřce bydlí.